POLITYKA PRYWATNOŚCI TP-LINK POLSKA SP. Z O.O. DLA PROMOCJI

"SATYSFAKCJA GWARANTOWANA ALBO ZWROT PIENIĘDZY"

1. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach naszego serwisu internetowego. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu w celu zrozumienia naszej polityki prywatności oraz sposobu wykorzystania Państwa danych osobowych.
 2. Operatorem Serwisu oraz Administratorem Danych Osobowych użytkowników serwisu jest spółka TP-LINK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Ożarowska 40/42, 05-850 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368611, NIP 5252492146 („ADO”).
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach serwisu („Użytkownicy Serwisu”) i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w profilach osobowych informacji,
  2. poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. "ciasteczka"),
  3. poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego TP-Link Sp. z o.o.
 5. Serwis zbiera informacje podane przez Użytkownika Serwisu dobrowolnie.
 6. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).

2. PLIKI COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest ADO.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celau tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Przeglądarka internetowa zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie lub blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej użytkownika.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

3. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

4. DANE OSOBOWE

 1. Od Użytkowników Serwisu zbieramy następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail,
  2. nazwa i adres sklepu, w którym został zakupiony Produkt, numer seryjny zakupionego Produktu, numer dowodu zakupu, datę zakupu Produktu,
  3. powód zwrotu Produktu, informacja o tym, skąd Uczestnik dowiedział się o promocji, oraz jak długo używał Produktu.
 2. Zbieranie danych następuje poprzez ich dobrowolne podanie przez użytkownika podczas rejestracji w serwisie.
 3. Dane podane w profilach osobowych stanowią zbiór zarejestrowany przez ADO w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod nazwą „Uczestnicy promocji organizowanych przez Spółkę TP-Link Polska Sp. z o.o.”.
 4. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników Serwisu następuje w celu:
  1. obsługi promocji, zwrotów oraz w innych celach określonych Regulaminem promocji,
  2. wypełnienia przez ADO obowiązków, które nakładają na niego przepisy prawa,
  3. wypełnienia przez ADO prawnie usprawiedliwionych celów, realizowanych przez ADO albo odbiorców danych, które nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą (w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych),
  4. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych ADO,
  5. przy czym na wykorzystanie danych osobowych użytkownik serwisu wyraża oddzielną, wyraźną zgodę. ADO nie uzależnia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celu realizacji umowy od udzielenia zgody na wykorzystywanie danych osobowych do celów marketingowych.
 5. Dane osobowe zgromadzone przez ADO mogą być udostępnione odpowiednim organom państwowym, na ich żądanie, na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 6. ADO będzie się kontaktował z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.
 7. ADO zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników serwisu, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Stosowane środki są zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. Nr 1182 z późn. zm.).
 8. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych, prawo dokonywania uzupełnień, korekt oraz aktualizacji treści danych,
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 9. W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z naszym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji:

adres e-mail: promocje@kontaktzinternetem.pl

 1. ADO zastrzega sobie prawo do przechowywania (retencji) uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 2. Jakiekolwiek pytania, komentarze, reklamacje lub prośby dotyczące polityki prywatności są mile widziane i powinny być adresowane do Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Informujemy także, że mają Państwo prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (www.giodo.gov.pl).